Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 907.4130.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Vennebjergvej/Løkkensvej, Hundelev


Områdets betegnelse: 907.4130.05
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformåll, med boliger, offentlige formål og mindre erhverv.
Der gives mulighed for etableing af butikker med facade til Løkkensvej og Vennebjergvej.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager i enkelte bygningsafsnit.

Jf. retningslinje 3.4 er den centrale del af byen udpeget til lokalcenter med mulighed for etablering af butikker med facade til Løkkensvej og Vennebjergvej. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: GEOSIntersects: TopologyException: side location conflict at 550563.38403678534 6365036.6729757302 CONTEXT: SQL function "st_intersects" statement 1 in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT kommuneplan13.lokalplaner.plannr, kommuneplan13.lokalplaner.plannavn, kommuneplan13.lokalplaner.status, kommuneplan13.lokalplaner.anvgen, kommuneplan13.lokalplaner.doklink, kommuneplan13.lokalplaner.the_geom FROM kommuneplan13.lokalplaner INNER JOIN kommuneplan13.kpplandk2_view ON (kommuneplan13.lokalplaner.the_geom && kommuneplan13.kpplandk2_view.the_geom AND ST_intersects(kommuneplan13.lokalplaner.the_geom, ST_buffer(kommuneplan13.kpplandk2_view.the_geom,-2))) WHERE kommuneplan13.kpplandk2_view.planid='2224444' ORDER BY kommuneplan13.lokalplaner.status, kommuneplan13.lokalplaner.plannr Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/_common/get_overlabs_lp_include.php on line 27 Ingen fundet