Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 907.1140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde syd for Fælledvej, Hundelev


Områdets betegnelse: 907.1140.10
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Målsætning:

Byrådet vil i Hundelev arbejde for:

- at skabe attraktive bosætningsmuligheder,

- at der til stadighed er tilstrækkelige arealer til boliger.
Beskrivelse af området
Området ligger syd for Fælledvej og omfatter i den nordøstlige del et grønt område med såvel naturinteresser som drikkevandsinteresser. Det grønne område skal sikres og bevares i forbindelse med områdets udnyttelse til byudvikling.
Det er vurderingen, at områdets udnyttelse til boligformål og grønt område tilgodeser de beskyttelsesinteresser, der er i området.
Lokalplaner inden for området
907.1140-L01 (vedtaget)