Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.8150.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, forsinkelsesbassiner ved Hovedvejen, Tornby


Områdets betegnelse: 906.8150.17
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg)
Området friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte mindre bygninger der er nødvendige for områdets drift.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til teknisk anlæg.
Beskrivelse af området
Området indeholder forsinkelsesbassiner for renseanlæg.
Lokalplaner inden for området
691.1 TORNBY (vedtaget)