Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.8140.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Jernbanen, Tornby


Områdets betegnelse: 906.8140.16
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med trafikanlæg, jernbanedrift med tilhørende driftsbygninger m.v.
Der kan opføres de til jernbanedriften nødvendige depot-. lager- og servicebygninger.

Stationsbygningen skal bevares og skal søges tilbageført til oprindelig skikkelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet