Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.5120.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Idrætsanlæg, Tornby


Områdets betegnelse: 906.5120.12
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idrætsområde med boldbaner, idrætshal, klublokaler m.v.
Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter kommunens skøn virker skæmmende i forhold til omgivelserne.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet