Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.2130.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Jordbrugsparceller ved Købstedvej, Tornby


Områdets betegnelse: 906.2130.18
Områdets anvendelse: Jordbrugsparceller
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Beboelsen må maksimalt udgøre 250 m2. Garage, carport, udhuse, driftsbygninger og lign. må udgøre den resterende del.

Max. bebyggelsesprocent: 40% (beregnes ud fra byggefeltet)

Max. facadehøjde: 4,0 m

Al bebyggelse skal placeres indenfor fastlagte byggefelter. For at sikre bebyggelses placering skal byggefelterne fastlægges via lokalplanlægningen.


Jordbrugsparceller giver mulighed for at have et ikke erhvervsmæssigt dyrehold.


Der skal i lokalplanlægningen tages hensyn til beplantninger af særlige interesse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 7,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
20.030-04 (vedtaget)