Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Nejstgården, Tornby


Områdets betegnelse: 906.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsens omfang og placering skal udformes under hensyntagen til natur-, terræn- og beplantningsforholdene. Ny bebyggelsen skal etapevis udgøre en helhed.
Der skal søges etableret trafiksikre vej-, gang- og cykelforbindelser.

Den resterende del af rammeområde 906.1140.06 skal udbygges i overensstemmelse med en rækkefølgeplan i følgende etaper:


Den vestligste del (etape I) omfattende ca. 21 parcelhusgrunde eller ca. 16 parcelhusgrunde og en storparcel til ca. 15 række/kædehuse samt resterende del af stamvej.


Den sydlige del på sydsiden af Nejstgårdvej (etape II) omfattende ca. 9 parcelhusgrunde eller ca. 7 parcelhusgrunde og en storparcel til ca. 6 række/kædehuse.


Den nordlige del omkring Nejstgården (etape III) omfattende ca. 11 parcelhusgrunde.


De tre etaper er vist på kortet.>br/>

Udstykning af etape 2 og 3 kan påbegyndes, når min. 75 % af foregående etape er afhændet til ejer, der køber med henblik på opførelse af bebyggelse.>br/>

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 50
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området udbygges i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser,

- at området disponeres så landskabets konturer synliggøres og afgrænsningen mod de tilstødende naturområder er klar.
Beskrivelse af området
Området omfatter boligområderne ved Nejstgårdvej, Perikonvej, Valnøddevej og Skovbovej vest for Tornby kirke. Området er naturskønt beliggende på en bakkeø, som omkranses af vådområder og vandløb mod nord og syd.
Lokalplaner inden for området
20.030-03 (vedtaget)
624.1 TORNBY (vedtaget)
624.2 TORNBY (vedtaget)