Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.1140.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Nejstgårdvej, Tornby


Områdets betegnelse: 906.1140.05
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Bebyggelsen skal opføres mindst 20 m fra det nordlige skel. Bebyggelsen skal opføres efter en samlet plan og først efter, at eksisterende mink-farme er afviklede.
Bebyggelsens omfang og placering skal ske under hensyntagen til tilgrænsende naturområde og kirkeomgivelserne.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
691.1 TORNBY (vedtaget)