Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Gl. Landevej, Tornby


Områdets betegnelse: 906.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Karakteren af sluttet bebyggelse langs Gl. Landevej skal fastholdes.
Der skal søges etableret sikre gang- og cykelforbindelser til skole- og idrætsområdet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
622.1 TORNBY (vedtaget)