Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 904.7170.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Poulstrup Rideklub, Poulstrup


Områdets betegnelse: 904.7170.07
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, idrætsformål, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt tilhørende funktionærboliger.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Poulstrup arbejde for:
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at området primært skal fastholdes til idrætsformål,
- at forebygge konflikter mellem forskellige arealanvendelser som bolig/erhverv og bolig/ fritidsformål,
- at bevare Poulstrup bys grønne profil,
- at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Området indeholder Poulstrup rideklub, med tilhørende springbane og friareal. Der er i år 2000 opført en idrætsbygning til rideklubben.
Lokalplaner inden for området
310.1 POULSTRUP (vedtaget)