Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 904.7170.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Vrejlev-Hæstrup Skole og Poulstruplund, Poulstrup


Områdets betegnelse: 904.7170.06
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, idrætsformål, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt tilhørende funktionærboliger.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Poulstrup arbejde for:
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at forebygge konflikter mellem forskellige arealanvendelser som bolig/erhverv og bolig/ fritidsformål,
- at bevare Poulstrup bys grønne profil,
- at dæmpe trafikhastigheden ved skolen og på Hovedgaden gennem byen,
- at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Området indeholder Vrejlev-Hæstrup Skole, som er et 1 etages byggeri, der er opført i 1967. Den tilhørende 'fritliggende idrætshal' er opført i 1990. I tilknytning til skolen ligger der boldbaner.
På Hovedgaden ligger også plejehjemmet 'Poulstruplund', som er opført i 1962 og til- og ombygget i 2004.
Lokalplaner inden for området
310.1 POULSTRUP (vedtaget)