Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.5131.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Campingplads syd for Møllebakkevej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.5131.07
Områdets anvendelse: Campingplads
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål, med campingplads m.v. med hertil hørende faciliteter.
Eksisterende afgrænsende beplantning skal så vidt muligt bevares.
Området skal friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger, der er nødvendige for områdets drift (servicebygninger, hytter og lign.)

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet