Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.3160.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, syd for Nydalvej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.3160.11
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, nærmere bestemt håndværkervirksomheder,
servicevirksomheder til turisterhvervet og lignende.

Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer.

Der må ikke etableres boliger i området.

Der er kulturarvsværdier ved det gamle banetracee i området, som skal sikres i
forbindelse med lokalplanlægningen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at sikre mulighed for lokal erhvervsudvikling,

- at kulturarvsværdier i området, i form af tidligere banetracee, indarbejdes i områdets udformning i forbindelse med lokalplanlægning for området.
Beskrivelse af området
Området ligger syd for Nydalvej på kanten af det gamle banetracee og vil udgøre en fremtidig syd-østlig grænse mellem by og land for Lønstrup.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet