Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde omkring Nejstvej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, håndværkervirksomheder, offentlig formål, og lignende.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der kan i tilknytning til fremstillingsvirksomhed ske salg af egne varer.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området ved afskærmende plantebælter mod omgivelserne får en grøn karakter udadtil.
Beskrivelse af området
Området er et erhvervsområde ved Tannisbugtvej og på begge sider af Nejstvej. Området grænser mod nord og vest op til boligområder, mod syd og øst op til det åbne land.

Området indeholder lettere industri og værksted, lager, indendørs udstilling, og liberale erhverv.

Området ligger i synsfeltet set fra Lønstrupvej mod Rubjerg Knude, hvorfor det er vigtigt, at erhvervsgrundenes udseende er så afdæmpet som muligt.

Området er beliggende i kystnærhedszonen, og området er gennem kommuneplanen overført fra kystnærhedszone A til kystnærhedszone C - Kystlandskab.
Lokalplaner inden for området
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)