Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.2140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde med erhverv ved Rubjergvej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.2140.10
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse), herunder åben-lav bebyggelse. I tilknytning til en bolig kan der etableres liberale erhverv og småværksteder samt mindre udvalgsvarebutik, galleri, smykkesmed og lignende. Butikken forudsættes drevet af den der bebor boligen på ejendommen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at skabe attraktive bosætningsmuligheder i Lønstrup, og

- at bevare Lønstrup bys identitet som en kystby med en enkel byggestil.
Beskrivelse af området
Området er beliggende på østsiden af Rubjergvej. Mod nord, vest og øst er området
afgrænset af sommerhusområder, hvor en del af de nærliggende boliger
anvendes som helårsboliger. Mod syd afgrænses området af det åbne land.

En del af sommerhusområdet mod øst udgør sammen med rammeområdet en
grøn kile som trækker det åbne land ind mod Lønstrup by.
Lokalplaner inden for området
903.2140-L01 (vedtaget)