Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.2110.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv langs Strandvejen i Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.2110.04
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boligformål med tilhørende lokale serviceanlæg f.eks. daginstitutioner, mindre butikker til områdets daglige forsyning, samt mindre ikke generende erhverv.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Lønstrup arbejde for:
- at bevare Lønstrup som helårssamfund,
- at bevare Lønstrup bys identitet som en kystby med en enkel byggestil,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte Lønstrup som feriested for familieturisme på en bæredygtig måde, således at lokalbefolkningen både kan leve af og med turismen,
- at sikre bevaringsværdige bygningers oprindelige udtryk samt ældre og nyere kulturmiljøer, der fortæller lokalhistorie,
- at sikre kvalitet i midtbyens gadebillede ved bl.a. at føre en restriktiv skiltepolitik,
- at sikre byens grønne områder og karakteristiske skrænter friholdt for bebyggelse.
Beskrivelse af området
Boligområdet omfatter den nordlige del af det gamle Lønstrup langs Strandvejen/Kysten på strækningen nord for Bækslugten. Bydelens gamle fiskerhuse, hvoraf mange stadig fremstår i den oprindelige skikkelse, bidrager til områdets fine gademiljø. Boligerne har overvejende helårsstatus. De eksisterende erhvervsbygninger med butikker og spisesteder m.v. har ikke mulighed for væsentlige udvidelser. Strandvejen, som på dette stykke er smal, ender i en stor p-plads ved kysten. Her findes redningshuset, som i forbindelse med ophalerpladsen og Rødovrestien udgør et værdifuldt kulturmiljø.

Et karakteristisk træk i området er de markante græsskråninger bag husrækkerne, og naboskabet til de smukke gamle sommervillaer på toppen af skråninger mod øst. Bækslugten mod syd og vest er fredet.

Klitfredningslinien berører ikke bebyggelserne.
Lokalplaner inden for området
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)