Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.1140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring M. Kabelsvej og Strandvejen m.m., Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.1140.03
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Lønstrup arbejde for:
- at bevare Lønstrup som helårssamfund,
- at bevare Lønstrup bys identitet som en kystby med en enkel byggestil,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at sikre bevaringsværdige bygningers oprindelige udtryk samt ældre og nyere kulturmiljøer, der fortæller lokalhistorie.
Beskrivelse af området
Et ca. 22 ha stort boligområde, som ligger højt i terrænet. Mod vest grænser det op til Lønstrup Kirke, mod øst op til en landzonekile mellem sportspladsen og Lønstrups bymidte, og mod syd grænser området op mod det åbne land.

Området er udbygget i flere tempi siden år 1900. Dette betyder, at husene ikke har noget gennemgående arkitektonisk fællestræk. Ved Fregatvej og ved stationspladsen ved Kystvejen er nye tæt-lav bebyggelser under opførelse.

Boligerne har overvejende helårsstatus.

Området ved den tidligere stationsbygning, ventesal og lille pakhus er et værdifuldt nyere kulturmiljø.
Lokalplaner inden for området
430.1 LØNSTRUP (vedtaget)
430.3 LØNSTRUP (vedtaget)
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)