Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Næsset og Flakket i Lønstrup, Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Lønstrup arbejde for:
- at bevare Lønstrup som helårssamfund,
- at bevare Lønstrup bys identitet som en kystby med en enkel byggestil.
Beskrivelse af området
Området består af få boliger beliggende mellem Lønstrups centerområde og sommerhusområde. Terrænet ligger højt i forhold til centerområdet.
Lokalplaner inden for området
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)