Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Klitbakken, Lønstrup.


Områdets betegnelse: 903.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Lønstrup arbejde for:
- at bevare Lønstrup som helårssamfund,
- at bevare Lønstrup bys identitet som en kystby med en enkel byggestil.
Beskrivelse af området
Området består af få boliger beliggende mellem Lønstrups centerområde og sommerhusområde.
Lokalplaner inden for området
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)