Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 902.8110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Hirtshals Vandværk Vest, Horne.


Områdets betegnelse: 902.8110.07
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for vandforsyningen.
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, såsom naturen og den omkringliggende bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Hirtshals Vandværk Vest sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området forbliver i byzone,
- at området sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder.
Beskrivelse af området
Hirtshals Vandværk Vest er beliggende på Vandværksbakken i Horne.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet