Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 902.1120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Stendyssevej, Horne


Områdets betegnelse: 902.1120.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.

Jf. retningslinje 3.4 gives der mulighed for etablering af butikker med facade til Stendyssevej. Området udgøres af rammeområderne: 902.1120.01 og 902.1140.03. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
521.1 HORNE (vedtaget)