Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 901.7170.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Harken Hallen og Gunderuplund, Harken


Områdets betegnelse: 901.7170.09
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med idrætsformål, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt tilhørende funktionærboliger.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at skabe byen en grønnere profil.
Beskrivelse af området
Området indeholder Harken Hallen og de omkringliggende fodboldbaner og grønne areal. Områdets første idrætsbygning er opført i 1968 og Hallen er opført i 1976.
I områdets østlige del ligger ?Gunderuplund?, som i dag anvendes til institutionsformål. Byggeriet er opført i 1954 i op til 2 etager. Omkring ?Gunderuplund? ligger et større grønt areal.
Lokalplaner inden for området
320.1 HÆSTRUP (vedtaget)