Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 901.4130.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter i Harken


Områdets betegnelse: 901.4130.08
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Lokalcenter i Harken.
Områdets anvendelse fastlægges til butikker, liberale erhverv, off. og privat servicevirksomhed, mindre erhvervsvirksomhed samt boliger. Kommunen kan give tilladelse til mindre ikke generende værkstedsvirksomhed i tilknytning til den enkelte butik eller bolig.
Butik kan kun etableres med facade til Aalborgvej.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Harken arbejde for:
- at støtte initiativer der kan medvirke til at fremme et udbud af detailhandel,
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at skabe byen en grønnere profil.
Beskrivelse af området
Boligområdet fremstår som et landevejsbyggeri med beboelsehuse og ældre ejendomme fra perioden 1870-1940. Boligerne fremstår som en blandet bebyggelse. Området indeholder et autoværksted/bilhandler og en specialbutik.
Lokalplaner inden for området
320.1 HÆSTRUP (vedtaget)
901.3165-L02 (vedtaget)