Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 901.1140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Rundmarken og Rærupmærken m.m., Harken


Områdets betegnelse: 901.1140.03
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max. antal etager: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Harken arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
-at skabe byen en grønnere profil.
Beskrivelse af området
Boligområdet er placeret på begge sider af Ålborgvej. Bebyggelsen er opført i perioden 1940-1980, hvoraf langt de fleste er opført i perioden 1970-1980.
Der er en daginstitution i området.
Lokalplaner inden for området
320.1 HÆSTRUP (vedtaget)