Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 901.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Præstevej og Rønnovsholmvej, Harken


Områdets betegnelse: 901.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Harken arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at skabe byen en grønnere profil.
Beskrivelse af området
Boligområdet består hovedsaligt at parcelhus bebyggelse i op til 1,5 etage, som er opført i perioden 1960-1980. Langs Ålborgvej fremstår bebyggelsen lidt blandet.
Der er en daginstitution i området.
Lokalplaner inden for området
320.1 HÆSTRUP (vedtaget)
901.3160-L01 (vedtaget)