Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.9130.84
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landområde, Skibsbylejren, Hjørring


Områdets betegnelse: 900.9130.84
Områdets anvendelse: Militærområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til militære formål.

Dele af området kan anvendes til fritidsaktiviteter, som Forsvaret finder forenelige med de militære hensyn, og som kan godkendes af myndighederne.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Skibsbylejren fortsat kan anvendes til militære formål med de nødvendige anlæg,
- at området kan anvendes til andre formål, i det omfang, det kan aftales med forsvaret og godkendes af myndighederne.
Beskrivelse af området
Området omfatter Skibsbylejren, som anvendes til militære formål med administration, depot og tekniske anlæg.
Forsvaret er indstillet på at tillade fritidsorganisationer, at anvende, dele af området til aktiviteter, der kan forenes med de militære hensyn.

Mest markant i området er de 2 x 3 opstillede radomer.
Lokalplaner inden for området
199.10 HJØRRING LAND (vedtaget)