Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8150.83
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Højdebeholder (Engbjerg) ved Snevrevej, Snevre


Områdets betegnelse: 900.8150.83
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for vandforsyningen.
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, såsom naturen og den omkringliggende bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området forbliver i landzone,
- at området sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder.
Beskrivelse af området
Højdebeholder (Engbjerg) for vandforsyningen er beliggende på Snevrevej ved Snevre.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet