Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8130.80
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Hjørring Renseanlæg, Hæstrup


Områdets betegnelse: 900.8130.80
Områdets anvendelse: Rensningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen
(renseanlæg).
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder landskabet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Hjørring Renseanlæg og anlæggets område sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området forbliver i landzone.
Beskrivelse af området
Hjørring Renseanlæg er beliggende på Teglmarken vd Hæstrup.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet