Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8120.77
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Genbrugsplads - Saksagervej/Munkholmvej, Poulstrup


Områdets betegnelse: 900.8120.77
Områdets anvendelse: Deponeringsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med offentlig genbrugsplads.
Der kan opstilles bygning og containere m.v. der er nødvendige for anlæggets drift.
Det tekniske anlæg skal afskærmes mod omgivelserne med beplantning og jordvold.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området anvendes til miljørigtigt affaldsindsamling og affaldsbortskaffelse, herunder til genanvendelse.
Beskrivelse af området
Området omfatter genbrugsplads, som anvendes til en miljørigtigt indsamling og bortskaffelse af affald.
Genbrugspladsen er anlagt med fast belægning og der er opstillet containere m.v. til opsamling af affaldet.
Lokalplaner inden for området
390.7a POULSTRUP LAND (vedtaget)