Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8120.76
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Miljøanlæg Rønnovsdal nordøst


Områdets betegnelse: 900.8120.76
Områdets anvendelse: Deponeringsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til affaldsbehandling, affaldsdeponering og mellemlager til affald i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens
bestemmelser

- at området efterbehandles, herunder beplantes, til senere
anvendelse til naturområde, og

- at området forbliver i landzone.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
10.200-01 (vedtaget)
390.1B HARKEN LAND (vedtaget)