Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8111.94
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Vindmølleområde ved Gårestrup


Områdets betegnelse: 900.8111.94
Områdets anvendelse: Vindmølleanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde. Planlægning for området skal sikre:

  • at møller kan have en højde på max. 150 m målt fra terræn til vingespids i topposition,
  • at der kan opstilles max. 3 møller,
  • at møller skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand,
  • at tårn, møllehus og vinger er refleksfrie og i en lysgrå farve,
  • at rotoren har 3 vinger og drejer med uret rundt (når møllen betragtes med vinden i ryggen),
  • at forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,45,

at interne veje i området samt kranpladser ved den enkelte mølle udføres som grusveje/i grusbelægning.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at området kan anvendes for op til 3 store effektive vindmøller.

Beskrivelse af området

Området ligger i landzone med anvendelse til jordbrugsformål. Jf. retningslinje 5.30 udlægges området til vindmølleområde.

Lokalplaner inden for området
900.8111-L11 (vedtaget)