Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8110.96
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Solenergianlæg ved Egevej, Løkken


Områdets betegnelse: 900.8110.96
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg til energiforsyning i form af solenergianlæg og anlæg i tilknytning hertil.

Solpaneler må have en højde på max. 3 m inkl. fundament.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at der inden for området kan etableres et solenergianlæg, under hensyn til nabobebyggelse og til områdets landskabsinteresser.

Beskrivelse af området

Området ligger øst for Løkken. Planområdet er på ca. 5,2 ha og ligger i landzone. Arealet, som er relativt fladt, anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål.

Området afgrænses mod nord, øst og syd af landbrugsarealer. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et erhvervsområde.

Lokalplaner inden for området
900.8110-L14 (vedtaget)