Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8110.93
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Solvarmeanlæg ved Vrå


Områdets betegnelse: 900.8110.93
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil.

Solfanger må have en max. højde på 3 m inkl. fundament.

Teknikbygning må have en max. højde på 5 m.

Akkumuleringstank må have en max. højde på 25 m.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
At der inden for området kan etableres et solfangeanlæg, under hensyn til nabobebyggelse og til området naturinteresser.

Beskrivelse af området

Området er et forholdsvist fladt landbrugsområde.

Området afgrænses mod nord af et landbrugsareal og mod øst af hhv. et landbrugsareal og en beboelsesejendom. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Vråvej og mod vest af et jernbanetracé og en beplantning.

Lokalplaner inden for området
900.8110-L08 (vedtaget)