Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8110.92
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Solcellepark ved Vinstrupvej (Hjørring Golfbane), Hjørring


Områdets betegnelse: 900.8110.92
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg til energiproduktion.

Der skal etableres afskærmende beplantning, således anlæggets påvirkning på omgivelserne mindskes.

Der må kun etableres bebyggelse, der har tilknytning til produktionsanlægget.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området

Området har en størrelse på ca. 18,2 ha, og størstedelen af det anvendes til landbrugsdrift. Den resterende del af området anvendes til hundetræningsbane. Området afgrænses mod syd af Golfbanens driving range, mod øst af Vinstrupvej og golfbanen og mod nord og vest af landbrugsejendomme, hvor området mod vest grænser op til enge og overdrev, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 

 

 

Lokalplaner inden for området
900.8110-L07 (vedtaget)