Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8110.91
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Solcellepark ved Pelsdyrparken, Tornby


Områdets betegnelse: 900.8110.91
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål med tekniske anlæg til energiproduktion.

Den eksisterende beplantning skal fastholdes, dog med mindre muligheder for tilpasning i forhold til placering af solcelleanlæg.

Der må kun opføres bebyggelse med tilknytning til produktionsanlægget


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At give mulighed for en energiproduktion der er klimavenlig og CO2 neutral.
  • At energiproduktionsanlægget etablerings med hensyntagen til det omkringliggende landskab.
Beskrivelse af området

Området grænser mod nord op til Krage Plantage og til fritidsanlægget Fun Park. Mod syd grænser området op mod Hornevej, og mod øst og vest afgrænses området af landbrugsarealer. Planområdet er beliggende i landzone og er på ca. 17 ha, hvoraf en stor del består af beplantning. Området er afgrænset af beplantning, som er fredsskov. Der er ingen bebyggelse inden for området, som henlægger uden anvendelse på nuværende tidspunkt.

Lokalplaner inden for området
900.8110-L06 (vedtaget)