Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8110.74
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, vandværk ved Lyngbyvej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.8110.74
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for vandforsyning.
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, herunder landskabet, bebyggelse m.v.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare den decentrale indvindings- og forsyningsstruktur i kommunen.
Beskrivelse af området
Området omfatter det almene private vandværk, Nr. Lyngby Vandværk.
Vandværket forsyner Nr. Lyngby og omegn med drikkevand.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet