Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.8110.65
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Biogasanlæg ved Dammenvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 900.8110.65
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med landbrugsformål og forsyningsanlæg.
Bygninger og anlæg skal fremstår som en samlet helhed.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare biogasanlægget på ejendommen,
- at biogasanlægget kan fungere med hensyntagen til naboejendomme,
- at området sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder.
Beskrivelse af området
Området omfatter et biogasanlæg mm beliggende mellem Hæstrup og Ilbro.
Lokalplaner inden for området
900.8110-L13 (vedtaget)