Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.7170.63
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Kunstprojekt Lønstrupstien, nord for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.7170.63
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål.
Området kan anvendes til offentlige formål, der er forenelige med landbrugsdriften.
Færdsel, anlæg og 'byggeri' skal tilrettelægges under hensyntagen til naturhensynene inden for området.
Landbrugsdriften (græsning) opretholdes på ejendommen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at områdets karakter opretholdes,
- at den kunstneriske udfoldelse sker således, at det ikke giver gener for græsning og for offentlighedens adgang og opholdsmuligheder.
Beskrivelse af området
Et ca. 17 ha stort græsningsareal på en kommunalt ejet landbrugsejendom ved Hunderup Bæk og oven for kystskrænten Lien og sommerhusområdet Harrerenden. Gennem området går vandrestier med forbindelser til de nærliggende sommerhusområder, og der er opsat bord og bænke til brug for offentligheden.
Arealet er beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, overdrev med artsrig flora.

Området kan stilles til rådighed for kunstnerisk udfoldelse i form af placering af kunstværker af naturmaterialer placeret på udvalgte steder.
Lokalplaner inden for området
490.9 LØNSTRUP LAND (vedtaget)