Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.7170.61
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Strandfogedgården i Rubjerg


Områdets betegnelse: 900.7170.61
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med museum, formidlingssted med tilhørende møde- og samlingslokaler, samt parkering, cafeteria, opholdsarealer o.lign.
Den væsentligste bebyggelse på området skal ske inden for de nuværende bygningsrammer.
Ved ændringer af den eksisterende bebyggelse inden for området skal bestemmelser sikre bebyggelsens bevaringsværdier, ligesom der ved evt. ny bebyggelse skal sikres bestemmelser, som tilgodeser sammenhængen med den eksisterende bebyggelse og de omkringliggende landskabsværdier.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.5.3.1 RUBJERG (vedtaget)