Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.7170.59
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Skallerup skole, Villerupvej, syd for Sønderlev


Områdets betegnelse: 900.7170.59
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med idrætsformål, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt tilhørende funktionærboliger.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare området som skoleområde,
- at sikre de rekreative muligheder.
Beskrivelse af området
Skallerup skole ligger i det åbne land ved Villerupvej, ca. 1 km. syd for Sønderlev.
Til skolen hører boldbaner og sportshal.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet