Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.7110.60
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Horne Skole, Horne


Områdets betegnelse: 900.7110.60
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole og aktivitetshus, undervisnings,- børnepasnings-, opholds-, sports og andre fritidsaktiviteter.
Enkelte bygningsdele opføres højere, hvor hensynet til anlæggets indretning eller drift nødvendiggør det.
Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området. Ved om- og tilbygninger skal der stilles særlige krav til bebyggelsens arkitektur for at tilgodese rammerne om et kreativt undervisnings- og fritidsmiljø.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet