Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.7110.58
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Vittrup Efterskole, Vittrup


Områdets betegnelse: 900.7110.58
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole og institutioner såsom efterskole/ungdomsskole med tilhørende lærerboliger, idrætshal, teknisk anlæg m.v.
Ny bebyggelse skal etableres i tilknytning til de eksisterende bygninger.
Ny bebyggelse og større renoveringer skal ske med respekt for stedets ydre fremtræden og funktion.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
9.5.3.0 VITTRUP (vedtaget)