Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.86
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup


Områdets betegnelse: 900.6110.86
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: 5


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde.


Kun ejendomme, hvis areal er mindst 2.500 m2 må udstykkes og bebygges.


Sommerhusets beboelsesareal må ikke overstige 150 m2.


Mindst én langside af husets ydervægge må højst være 3,5 m høj.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 15

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:.

- At områdets landskabelige særpræg bevares.

- At flest mulige sommergrunde i området får udsigt til havet.
Beskrivelse af området
Området er beliggende øst for Lønstrup i den kystnære del af Skallerup og grænser mod nord og nordvest op til de eksisterende sommerhusområder ved Polarhundsvej og ved Anneksvej. Området grænser i øvrigt op mod
landbrugsarealer.


Fra området er der udsigt til marker mod syd og ud over havet mod nordvest.
Lokalplaner inden for området
900.6110-L01 (vedtaget)