Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.57
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Tranegården, Lyngbyvej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.6110.57
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål i form af fritliggende sommerhusbebyggelse.

Bebyggelse skal opføres i 1 etage med en højde på max. 5 m. Dog kan bebyggelse indenfor et fastlagt byggefelt, bestemt ud fra den tidligere firelængede gårds placering, opføres i 1½ etager med en højde på max. 8,5 m. Byggefeltet fastlægges i lokalplan. For bebyggelse udenfor byggefeltet fastlægges en bebyggelsesprocent på max. 10%.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 10
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

-At en omdannelse af området sker med en reference til Tranegårdens volumen og placering og den omkringliggende sommerhusbebyggelse.

Beskrivelse af området

Lokalplanområdet er på ca. 1,46 ha. og ligger nær kysten på østsiden af Lyngbyvej i Nr. Lyngby. Området omkranses mod nord og syd af sommerhusområder.

I området ligger i dag den forfaldne firelængede gård,Tranegården, bestående af det tidligere stuehus, to ladebygninger og en påbegyndt maskinhal.

Lokalplanområdet ligger i et fladt terræn, der er vokset til med naturlig og ubeskåret beplantning.

Lokalplaner inden for området
900.6110-L10 (vedtaget)