Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.49
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde langs Lyngbyvej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.6110.49
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse med koncentreret ferieboligbebyggelse.

Der må ikke etableres kælder.

Arealet umiddelbart vest for rammeområdet udlægges som fælles friareal for dette rammeområde, samt for bebyggelsen umiddelbart nord for rammeområdet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 20

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.7.8.4 NØRRE LYNGBY (vedtaget)