Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.48
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Lyngbyvej og Helledievej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.6110.48
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.
I tilknytning til sommerhusbebyggelsen kan etableres mindre ikke generende turisterhverv.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3 m.

Der kan ikke udstykkes yderligere.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.7.5.1 NØRRE LYNGBY (vedtaget)