Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.47
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Lyngbyvej, Nr. Lyngby


Områdets betegnelse: 900.6110.47
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, med koncentreret ferieboligbebyggelse.

Området må ikke indeholde mere end 7 sommerhusboliger.

Der må ikke etableres kælder.

Arealet umiddelbart vest for rammeområdet (vest for Lyngbyvej) udlægges som fælles friareal for dette rammeområde, samt for bebyggelsen umiddelbart syd for rammeområdet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 20

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
3.7.8.4 NØRRE LYNGBY (vedtaget)