Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.43
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde Kystvejen og Lyngbyvej, nord for Løkken


Områdets betegnelse: 900.6110.43
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde.

Bebyggelsens art: Fritliggende bebyggelse med 1 sommerhusbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 2.5 m

Kun parceller på min. 1.250 m² må udstykkes og bebygges. Ved grunde større end 1.250 m2 kan op til 50 %
af grundarealet udlægges som fælles friareal. Dog kan ingen grund udstykkes til en mindre størrelse end 800 m2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
4.7.0.0 KYSTEN (vedtaget)