Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.41
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde, Mårupgård, syd for Lønstrup.


Områdets betegnelse: 900.6110.41
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål.
Der skal opretholdes en helårsbolig på Mårupgård.

Inden for de eksisterende bygningsrammer kan der indrettes f.eks. op til 10 værelser/ferielejligheder til udlejning i sommerhalvåret, eller pensionat med op til 10 sengepladser, lejrskole eller kursussted, værksted for kunsthåndværker med udstilling/salg, eller udstillingsvirksomhed af bred interesse vedr. lokalhistorie, sandflugt eller lignende.

Stuehus og udhusbygninger kan indrettes med udnyttet tagetage.
Bygningernes oprindelige dimensioner fastholdes, herunder højden til taghøjde og materialevalg skal fastholdes.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter.
Beskrivelse af området
Mårupgård, opført i 1800-tallet, er en firlænget gård, som ligger markant og frit mellem Mårup Kirke og sommerhusudstykningerne ved Mårup Kirkevej / Lagunen. Den frie beliggenhed er sikret, idet de omgivende jorder er landskabsfredede eller deklareret friholdt.

Bygningerne fremtræder udadtil som landbrugsbygninger i traditionel stil for egnen, ogivet af det naturlige terræn med klitvegetation.
Lokalplaner inden for området
480.14 LØNSTRUP (vedtaget)