Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.34
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Revlen, Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.34
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter.
Beskrivelse af området
Området ligger ved kysten og Møllebakkevej ved Lønstrup.
Nord for vejen grænser området mod vest op til de gamle sommervillaer og nedkørslen til stranden og mod øst tilstødende sommerhusområde.
Området består af spredt og uhomogen bebyggelse, opført i forskellig tidsperioder.
Området ligger i åbent, kuperet terræn.
Lokalplaner inden for området
40.040-03 (vedtaget)
430.6a LØNSTRUP (vedtaget)
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)